5: Sæby Nordstrand bliver benyttet mere og mere til fladfisk fiskeri. Det har vist sig at der er en meget fin vanddybde mellem høfterne og ud til 1. revle. Høfterne er med til at holde dybden og der ved gode "spisesteder" for de flade.

Waders er ikke nødvendigt, kun ved ekstrem lavvande kan det betale sig at vade ud.  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk