Foreningsnavn

Foreningshjemmesider

Sæby Sportsfisker Klub 

Sæby Å

http://www.ssfk.dk/

Vi sælger dagkort, 2 døgnskort, ugekort og årskort.

Brønderslev Lystfiskeriforening  

Ry Å

Voerå Sportsfiskerforening 

Voer Å, Gerå Å, Søparken i Dybvad

http://www.voeraaspf.dk/

Vi sælger dagkort, 2 døgnskort og ugekort.

 

Lystfiskerforeningen Waders 

Foreningen har ikke noget fiskevand.

Lystfiskerforeningen for Liver Å 

Liver Å

http://www.liveraa.dk/  Der DeDer     http://www.liveraa.dk/ 

Der sælges ikke dagkort til åen.

  

Hjørring Sportsfiskerforening

Uggerby Å

Lystfiskerforningen for Frederikshavn og Omegn

Elling Å, Bangsbo Å

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk