Havørred på godt 7 kg.
Laks på 1,8 kg fanget af Christian Rasmussen. :-)

Laks fanget af Christian Rasmussen(vinder af Uggerby Å Cup 2012)

Fin Steelhead i fantastisk kondition

 

Sæby Å er en sand natur perle, som har sit udløb ved Sæby havn og er næsten 100 km lang.

www.ssfk.dk her kan du også se kort over åen.

Fiskeriet foregår mest fra udløbet og op til det gamle stemmeværk midt i byen. Der kommer i nærmeste fremtid en fri fauna passage ved stemmeværket, hvilket giver vandre fisk mulighed for at indtage hele Sæby Å. Det betyder at fiskeri ovenfor stemmeværket efter havørreder i både skov og eng bliver meget meget attraktivt. Åen slynger sig igennem Sæbygård Skov og videre op igennem engene, hvor fiskene har mulighed for at yngle i de små bække. Pt. er der mulighed for at fange bækørreder ovenfor stemmeværket, mens chancen for en god havørred er nedenfor stemmeværket. Tidligere var der bestand af aborre, skalle og gedder, men de findes desværre ikke mere i vandløbet. Bestanden af ål er stærkt reduceret.

Gennem de seneste år er der fanget flere laks og største til dato er på hele 97 cm. Største havørred er på hele 11,2 kg og største bækørred er 6,5 kg. Tidligere var der dambrug ved Sæby Å, men disse er nedlagt, derfor er fangster af regnbueørreder meget få. Dog kan der i efterår og forår fanges enkelte havgående regnbueørreder også kaldet "steelhead".

Fiskekort er påkrævet.

ALLE nedgængere og farvet fisk er FREDET i foråret.

Fra 1. august 2017 er mindste målet 45 cm.

Der er mulighed for døgnkort, 2 døgnskort og ugekort. Priserne i 2017 er hhv. kr. 70,- / 100,- / 240,-Juniorer under 18 år - 50%.

Åen giver mulighed for alle typer af lystfiskeri. Spin, flue og medefiskeri. Det er muligt at fiske fra bredden og enkelte steder kan der wadefiskes.

Havørrederne begynder at gå ind i åen fra juni/juli og sæsonnen ud. Sæson fra 16/1 - 15/11 begge dage incl.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk